dilluns, 3 de juny del 2013

2n. Com a motiu del treball de síntesi

 Tot seguit us presentem un material de consulta per a ajudar-vos a la confecció i realització del treball de síntesi :

L'any que vam néixer


Visioneu les següents presentacions  per a documentar-vos una mica més!

              

Cliqueu en els següents enllaços per a perseguir el mateix objectiu d'informar-vos!
Recordeu de fer un comentari obligatori individual ( no de grup) sobre la informació  de l'entrada com molt tard  el  9 de juny.