dilluns, 18 de setembre del 2017

3r El text predictiu

Bon dia a tothom:

Les característiques lingüístiques:


La comanda:

Realitzeu un text predictiu  tenint present les característiques pròpies d'aquests tipus de textos tot informant sobre el vostre futur (l'escrit pot mostrar un to seriós, còmic, fantàstic, poètic...).

El text (en word) ha de contenir una extensió mínima de 150 paraules,  heu de subratllar les característiques lingüístiques més destacables dels textos predictius.