dilluns, 15 de febrer de 2016

1r El còmic


El còmic és un mitjà de comunicació que narra una història utilitzant imatges. Però aquestes imatges estan ordenades de manera seqüencial, de forma que puguin donar-nos una impressió espacio-temporal. El còmic o historieta és el mitjà expressiu basat en la imatge seqüencial que més difusió té actualment. Ha rebut influències dels mitjans audiovisuals, especialment, del cinema. La principal característica del còmic, a part de l'organització seqüencial, és la utilització de codis pictocinètics (ús d'imatges i senyals gràfiques per representar el moviment) i audiopictòrics (representació gràfica de sons i onomatopeies).