dijous, 25 d’octubre de 2018

Paraules del tinter 2 (2018-19)


Bon dia a tothom,

Els nostres aprenents de poetes es van endinsant en les exigències i lluites del llenguatge mica en mica. Aquest cop se'ls ha demanat que usessin uns determinats recursos expressius. Si bé les composicions són de temàtica lliure, no ho són les figures retòriques. Han hagut d'utilitzar-ne cinc de ben concretes i alguns han sacrificat alguns aspectes formals de la poesia :


Metàfora: Figura retòrica que consisteix a emprar un mot que expressa literalment una cosa per a expressar-ne una altra que té una certa semblança amb aquella.

Comparació: Figura retòrica per la qual un objecte és comparat a un altre que hom suposa més conegut, per fer més sensible aquell o una propietat d'aquell.

Sinestèsia: Figura retòrica consistent en l'associació d'elements que provenen de diferents dominis sensorials.

Hipèrbole:  Figura retòrica que consisteix a substituir el terme propi per un altre que n'augmenta o en redueix la designació d'una manera exagerada.

Antítesi:  Contrast que neix de l'acostament de dues idees, expressions, etc., que s'oposen l'una a l'altra.De ben segur que no us deixaran indiferents aquests nous textos!