dijous, 21 de maig de 2020

4t Oració subordinada adjectiva

Bon dia a tothom,

Elmo Idk GIF - Elmo Idk Whatever - Discover & Share GIFsja vam anunciar que després de l'oració substantiva, entraria en joc l'adjectiva. Així que el que es promet es compleix, que no serem nosaltres qui faltem a la paraula donada.

Reviseu bé el que hem comentat en línia i realitzeu les activitats 38, 40 i 42 de les pàgines 226-227 del vostre llibre de text. Les heu de realitzar en un document editable seguint els procediments de la matèria, document que haureu de compartir  com molt tard  dilluns 25 de maig a les 9 del matí.

La presentació que trobeu tot seguit resum esquemàticament el que hem comentat en línia!